Utskrift

VBS-Nytt - 2016

Publisert 18.02.2016 14:40  |  Endret 18.10.2016 11:22

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!