Utskrift

Temamøte oktober 2013

Publisert 21.10.2013 23:10  |  Endret 02.11.2013 18:12

Venner av Bærum Sykehus ønsker velkommen til Temamøte

i Auditoriet Bærum sykehus
Torsdag 31. oktober 2013, kl. 18.00 – 20.30

 

Bærum Sykehus etter valget


Ordstyrer: Redaktør Tor Christian Bakken, Budstikka

 ——


Velkommen
ved styreleder John Kjekshus


Utviklingsplan for Bærum sykehus i Vestre Viken HF
v/ Administrerende direktør i Vestre Viken Helseforetak Nils Fr. Wisløff


Ideell størrelse på sykehus – finnes den?
Om organisasjonsutvikling og sykehusenes tilpasninger
 v/ Førsteamanuensis Lars Erik Kjekshus,  
Leder for HR utvikling Direktørens stab OUS


Akuttsykehusenes opptaksområder – hva er for lite og hva er for mye?
v/ Avdelingsoverlege Øystein Stubhaug, avdelingsleder Gjøvik sykehus


Hvorfor bor jeg i Bærum, men jobber i Drammen?
v/ Overlege Åse Tangerud, Røntgenavdelingen Drammen sykehus


Hvordan styrer vi de mellomstore sykehus?
v/ Overlege Christian Grimsgaard, Hovedtillitsvalgt ved OUS  
og sentralstyremedlem i Den Norske legeforening.


Hva skjer med de mellomstore sykehus etter valget?
v/ statsråd Bent Høie

VEL MØTT!