Utskrift

Temamøte mars 2018

Publisert 05.03.2018 23:28  |  Endret 07.09.2018 09:50

Åpent temamøte
for alle interesserte

Venner av Bærum sykehus
ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer
velkommen til temamøte

torsdag 22. mars 2018, kl. 18.00 - 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus

Samarbeid mellom sykehus - allmennleger - kommunehelsetjenesten
(Samhandlingsreformen)
Har den svart til forventningene?


Velkommen
Ved styreleder John Kjekshus, 
Venner av Bærum Sykehus

Ordstyrer
Hartvig Munthe-Kaas

Har samhandlingsreformen endret sykehuset?
Direktør Jardar Hals, Bærum sykehus

Sykehuset og spesialisthelsetjenesten
Samhandlingssjef i Vestre Viken, Christine Furuholmen

Allmennlegene og samhandling med sykehuset og kommunehelsetjenesten
Allmennlege i Asker, Morten Engzelius

Kommunehelsetjenesten midt mellom spesialistene og allmennlegene
Samhandlingskoordinator i Bærum kommune, Anne Marie Flovik

Er politikerne fornøyde?
Kommunepolitiker Kjell Maartmann-Moe

Debatt med salen

Nytt fra Bærum sykehus Nyresteinknuser
Overlege Sturla Pilskog

 

VELKOMMEN!

Etter en kort pause avholdes 
årsmøte for medlemmene ca. kl. 20.00