MELD DEG INN

Medlemskap i VBS?

Vårt sykehus er samordnet med Drammen sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus og administreres som et stort helseforetak som heter Vestre Viken HF.

Kan du blant dine venner, naboer eller familie finne en/noen som kan tenkes å bli med Venner av Bærum Sykehus inn i “en ny tid”?

Kontigenten pr år er:
Enkeltmedlem kr 250,-
Familiemedlemskap kr 400,-
Foreninger/bedrifter/org. Kr 1500.-

Er du nettbankbruker? Da er den enkleste måten å bli medlem på - både for deg og for VBS - å betale kontingenten til konto 5130.05.83885. Angi da i meldingsfeltet "Nytt medlemskap" og evt. ektefelle / samboers navn hvis familiemedlemskap. Innbetalingen er grunnlaget for registrering i registeret vårt.
Hvis du ikke kan benytte denne metoden, så fyll ut og send inn skjemaet nedenfor. Vi sender deg da en kontingentgiro i etterkant.
Du kan også kontakte oss på tlf. 916 45 961, eller sende e-post til venner.abs@gmail.com. Eller pr. post til: Medlemsregisteret Venner av Bærum Sykehus, Magnus Blikstads vei 25 B, 1362 Hosle.

Innmelding

Medlemmers/familiemedlemmers/foreningens/bedriftens/organisasjonens
Navn
Feil
Adresse
Feil
Postnummer
Feil
Poststed
Feil
Tlf
Feil
E-post
Feil i adressen, vennligst prøv igjen

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!