Utskrift

Legevakten Asker og Bærum

Publisert 18.02.2011 14:02  |  Endret 10.06.2015 18:11

Asker og Bærum Legevakt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og Bærum Sykehus. Dette er praktisk ved at blant annet muligheten for hjelp av sykehusets spesialister er tilstede.

Legevakten er ment for pasienter med akutte sykdommer som ikke kan vente på behandling hos fastlegen neste arbeidsdag.

Legevakten skal sikre befolkningen nødvendig medisinsk hjelp ved akutte skader eller sykdommer.

På dagtid er 3 kommunalt ansatte leger tilstede. Etter vanligarbeidstid er det fastlegene i kommunene eller andre leger som – etter turnus – utfører legetjenesten. Sykepleierne på legevakten er ansatt på Bærum Sykehus.

Ny legevaktbil

For å utvide legevaktens behandlingsmuligheter ved sykebesøk har det siden 2. juni 2009 eksistert en legevaktbil (ikke et utrykningskjøretøy) som er bemannet med lege og sykepleier. Medisinsk utstyr for diagnostikk og behandling utenom røntgen er med i bilen. De første 6 måneder i drift resulterte i 1501 sykebesøk. 62 % av besøkene var hos pasienter over 70 år. Færre unødvendige ambulanseoppdrag og færre unødige innleggelser i sykehuset er en av mange positive resultater. Likeså positive konsekvenser for service og ventetid på legevakten.
I 2014 var det totalt 3 359 besøk med legebilen, dvs. i snitt 9,2 besøk pr. dag.

 Hva skjer?

En del avisoppslag i år og ting vi hører folk snakker om får oss til å ta en tur til legevakten for å snakke med dem som arbeider der. Besøket ga følgende nyttige informasjoner:

  • Det hender at enkelte pasienter kommer til legevakten også på dagtid for å få sykmelding, resept på medikamenter, legeerklæring til forsikringer etc. I disse tilfellene burde fastlegen vært kontaktet
  • Barn og alvorlig syke kommer alltid først og prioriteres høyt
  • Legevakten og akuttmottaket bruker et felles ”sorteringsverktøy” som bestemmer hastegraden av pasientbehandlingen
  • Ambulanser og politi kommer alltid utenom venterommet og er dermed ikke synlige for ventende pasienter. Ofte tar disse pasientene mye tid.
  • Noen få pasienter benytter Legevakten ukritisk, disse problemestillingene kunne vært (bedre) løst av fastlegen neste eller samme dag.
  • I 2014 var det over 50 000 konsultasjoner på Legevakten
  • 45 sykepleiere og ca 85 leger jobber her
  • I 2009 var over 30% av pasientene 18 år eller yngre, 15% var 65år eller eldre.

Riktig prioritering

På denne måten kan det - i perioder – oppstå unødvendig lang ventetid, og dette kan selvsagt føles ubehagelig for pasienten. Det er veldig viktig at pasienten sier fra dersom plagene blir verre under ventetiden.

Legevakten arbeider med å forbedre pasientlogistikken, blant annet ved å finne et kølappsystem som gjør det unødvendig å stå i ”kø” utenfor skranken. Optimalisering av pasientlogistikk og reduksjon av ventetid hos de sykeste pasientene er et kontinuerlig arbeid som pågår hele tiden. Målet er å kunne prioritere riktig – hele tiden.

Slik VBS’ utsendte kunne se det under besøket, fungerte alt godt. Det eneste vi kunne ønsket forbedret var at sykehistorien til mange pasienter blir raskt delt med andre ventende når nye henvender seg i luken. Bruk av det nevnte kølappsystem skal forbedre denne situasjonen.

 

 

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!