Utskrift

Lederen har ordet

Publisert 25.07.2019 12:23  |  Endret 25.07.2019 12:24

 VBS Nytt 0313

 

Konkurranse er sunt, men vilkårene må være like

 

Bærum sykehus har et helt nytt laboratorium med stor kapasitet og store krav til nøyaktighet. Det er flere enn 150 praktiserende leger utenfor sykehuset i Asker og Bærum. Men bare vel halvparten av disse bruker sykehuslaboratoriet for analyser.  Fürst laboratorium er den store konkurrenten.  Det er fritt opp til legene om de velger Fürst eller sykehuset.  Men hvorfor bruker ikke alle legene sykehusets topp moderne laboratorium?

Blodprøverekvirering skjer omtrent på samme måten til sykehuslaboratoriet som til Fürst. Prøvene bestilles fra datamaskinen legekontoret, blodprøvene blir hentet flere ganger daglig, blir analysert raskt og er tilgjengelig på legens datamaskinskjerm samme eller neste dag. Er det avvikende prøveresultater blir dette medelt over telefon og det er spesialister tilgjengelig for å diskutere prøveresultatet. Takstene for prøvene er de samme for sykehuslaboratoriene som for de private.

Men det er viktige forskjeller, og djevelen ligger i detaljene.  Analyseres prøvene på sykehuset går resultatene inn i databasen på sykehuset. Dersom pasienten blir innlagt er svarene også tilgjengelige for legene på sykehuset og man slipper å ta alle prøvene på nytt.  Prøvene som analyseres hos Fürst er ikke tilgjengelige i sykehuset. I motsetning til Fürst har Bærum sykehus åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken med døgnvakt og er tilgjengelig når alle legekontorene i Bærum og Fürst er stengt på kvelds- og nattetid. Dermed kan sykehuset varsle om pasienten dersom prøvene er sterkt avvikende, også om natten. Nattevakter veier tungt i budsjettet på Bærum sykehus. Men for legen og pasientene er det viktig at alle prøvesvarene er tilgjengelige når det haster.

Laboratoriet på Bærum sykehus har utdannelsesplikt for leger og laboranter.  Dette slipper de private laboratoriene.  De private kjører ikke de vanskeligste prøvene, noen prøver må de private sende fra seg. Så hvorfor er ikke alle legene lojale mot sykehuset?

De private laboratoriene er en ren gullgruve. Det er derfor forståelig at konsernet Ferd som tilhører investor J. H. Andresen, har kjøpt seg inn i Fürst. I tillegg har Fürst en avtale med Helse Sør-Øst som utgjør 300 millioner kroner før en eneste prøve er analysert. Hadde alle legene i Asker og Bærum vært lojale og brukt laboratoriet på Bærum sykehus ville det ha styrket budsjettet og inntektene gått rett tilbake til mer utstyr og bedre analyser i stedet for å ende opp som utbytte hos investorer. I tillegg ville pasientene som havner på sykehuset om natten ha fullt oppdaterte prøveresultater tilgjengelig. Slik det er nå foreligger det en potensiell livsfarlig situasjon når blodprøver ikke foreligger på sykehuset.

Så hvorfor velger nesten halvparten av allmennlegene å sende prøvene til Fürst?  Rett og slett fordi Fürst ikke bare har satset på laboratoriet, men også på IKT.  Vestre Viken HF (VVHF) har et IKT system som er gammeldags og mindre brukervennlig enn det som Fürst kan tilby.  Det er vanskelig å forstå at når man satser på et hypermoderne og effektivt laboratorie-system på Bærum sykehus så glemmer man detaljene som gjør det enkelt for brukerne (allmennlegene) å registrere og få tilbakemelding.  I forhold til Fürst er VVHF byråkratisk og handlingslammet.  Beslutningsprosessen er treg og ansvaret for å få tilpasse seg nye funksjoner blir pulverisert.  VVHF har på mange områder vært gunstig for sykehusene, men det sitter fortsatt langt inne å desentralisere styringen av viktige pasientfunksjoner til de enkelte sykehus i foretaket.

John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum Sykehus

Juni 2019