Utskrift

Lederen har ordet

Publisert 06.03.2018 21:36  |  Endret 07.09.2018 09:43

 VBS Nytt 0313

 

Bærum sykehus i rute

 

Utfordrende driftsforhold. Bærum sykehus består av 3 bygninger fra forskjellige tidsepoker. Det gamle nygotiske med klokketårn fra 1924, den «nye» delen fra 1982 og den nyeste med akuttmottak og kommunal legevakt fra 2006. Hver bygning reflekterer medisinske og politiske behov, muligheter og prioriteringer for sin tid. Synet på eierskap og styring har endret seg flere ganger de siste 50 år, samtidig som medisinske muligheter og kunnskap ekspanderer og endrer seg hele tiden. Det finnes ingen eksakt kunnskap og det blir mye prøving og feiling. Men resultatet over tid er positivt slik vi ser det i stadig bedre helse og lengre levealder.

Legetetthet. Da jeg var ferdigutdannet i 1960 var det i Norge 1000 innbyggere for hver lege, i dag er det 244 innbyggere for hver lege (høyest i Skandinavia). Og fortsatt har vi inntrykk av legemangel. Med dette som bakteppe er det imponerende å oppleve hvordan sykehuset greier å tilpasse seg endrede forutsetninger, og ser mulighetene i bygningsmasse som har gått ut på dato og hvordan man kan fylle gamle lokaler med ny aktivitet. Rehabilitering skjer kontinuerlig av elektrisk anlegg tilpasset nytt utstyr, av kloakkanlegg, ombygging av gamle pasientsaler til enerom med bad. Dette skjer mens pasientbehandlingen både av innlagte og polikliniske pasienter går for fullt og til og med øker år for år. Man blir imponert av – og ydmyk for – det dette sykehuset tilbyr. Også fordi resultatene er blant de beste i landet.

Planleggingen av Drammen sykehus ble en stor belastning for samarbeidet mellom sykehusene. Nå er dette en tilbakelagt periode og midlene til rehabilitering og fornyelse er nå i rute. Vi merker også at det er større villighet til å se på sykehusenes behov for likeverdig utvikling. Venneforeningen for Bærum sykehus er veldig opptatt av å få sykehusene i Vestre Viken til å støtte hverandre i å bli bedre. Derfor er det en betydelig endring i styringskulturen at vi har blitt kvitt forskjellsbehandlingen av sykehusene ved å inndele i områdesykehus og lokalsykehus. Områdefunksjoner, d.v.s. funksjoner ved ett sykehus som skal dekke brukerne i hele Vestre Viken, blir derfor fordelt på de forskjellige sykehusene i foretaket. Bærum sykehus har fått sin del av slike områdefunksjoner.

Ny ledelse. Vi legger med glede merke til at man politisk nå dreier tilbake fra ren merkantil ledelse av sykehus til å bringe inn ledere med medisinsk fagbakgrunn i sentrale lederstillinger. Ny direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervold, 57 år gammel, er spesialist i hjertesykdommer. I tillegg har hun formell og praktisk lederkompetanse fra små og store sykehus, blant annet Vestfold sykehus, Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Vi håper dette bringer reell balanse mellom økonomi og medisinsk kvalitet inn i kravet til optimal sykehusdrift.

Fremtidsrettet ledelse på Bærum sykehus. Bærum sykehus har en av landets beste forskningsavdelinger som har gjort seg bemerket også internasjonalt. Dette betyr mye for å fange opp de nye medisinske strømmer og få de implementert i den praktiske hverdag. Som regel ligger de ansatte et hestehode foran den sentraliserte politiske ledelse i å fange opp nye trender og behov. Derfor ligger sykehusets planer ofte langt foran de økonomiske rammer. Kirurgene ligger langt fremme når det gjelder kikkhullskirurgi og ønsker støtte til utstyr. Det er behov for løfteutstyr for tyngre pasienter for å forhindre ryggskader hos ansatte. Vi er opptatte av at opptrening av nye kirurger kan skje på treningsmoduler før de slippes løs på pasienter. Alt dette og mere til ligger foreløpig utenfor sykehusets budsjett. Men Venneforeningen med sine over 3000 medlemmer kan noen ganger gjøre en forskjell. Dette bidrar til at pasient-behandlingen blir bedre og sikrere, og til å oppfylle ansattes ønsker om å gjøre en god jobb.

Vi trenger flere medlemmer og oppfordrer alle våre medlemmer til å tegne ett nytt medlem for å sikre fremtiden.

God sommer.

John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum Sykehus

Juni 2018

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!