Utskrift

VBS arbeider for

Publisert 02.07.2019 18:48  |  Endret 13.08.2019 17:36

Visjon

Bevare og styrke Bærum sykehus som et nasjonalt ledende sykehus med akutt- og spesialfunksjoner.

 

Verdier

Respekt - Mot - Bry seg - Handlekraft

 

Mål

  1. Være en politisk uavhengig interessegruppe for pasienter og pårørende
  2. Være en aktiv pådriver og opinionsleder overfor lokale, regionale og nasjonale helsemyndigheter for å styrke Bærum sykehus
  3. Bidra til at Bærum sykehus sikres tilstrekkelige ressurser til vedlikehold og utvikling av sykehusets bygninger og utstyr, og videreutvikle et godt faglig medisinsk miljø for å levere helsetjenester av høy kvalitet
  4. Sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger på Bærum sykehus
  5. Bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme og rolle
  6. Initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus
  7. Skaffe midler, primært til pasientrettede tiltak og kompetanseheving for ansatte ved Bærum sykehus
  8. I spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr
  9. Aktiv informasjon til medlemmer av Venner av Bærum Sykehus

 

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!