Utskrift

Fake News

Publisert 27.08.2019 20:29  |  Endret 27.08.2019 20:31

Liv Hammer Pyk skriver i Budstikka (21.8.2019) at Bærum sykehus må ut av Vestre Viken. Begrunnelsen bygger på et feilaktig regnestykke. Venneforeningen for Bærum sykehus vil ikke nekte for at vi var skeptiske til opprettelsen av Vestre Viken Helseforetak i 2009 fordi noen funksjoner ble overført fra Bærum sykehus til Drammen. Men nå er funksjoner delt mellom Drammen og Bærum sykehus. Drammen har ansvar for noen felles funksjoner som tidligere ble dekket av Oslo sykehusene (øye, øre-nese-hals-nevrologi og barneavdeling med prematurservice). Drammen har også akuttkirurgien for befolkningen som tilhører Kongsberg sykehus. Dette forklarer den tilsynelatende skjeve fordelingen av driftsmidler selv om pasientgrunnlaget for lokalsykehusoppgavene er størst for Bærum sykehus.

Men mye positivt har skjedd og fordelingen av funksjoner kommer nå Bærum sykehus til gode. Sykehuset fikk tidlig tilbake egen administrativ leder. Etter påtrykk har sykehuset nå fått poliklinikk for barn og nevrologi som fungerer veldig bra. Noen øyeprosedyrer skal nå utføres på Bærum sykehus. Sykehuset har fått områdeansvar for fedmekirurgi, spesialavdeling for eldre og rehabilitering og plastikk kirurgi, dvs. at avdelingene dekker behovet for hele befolkningen i Vestre Viken (490 000 mennesker). Sykehuset har fått en sterk forskningsavdeling som driver forskning på høyt internasjonalt nivå med et professorat knyttet til Universitetet i Oslo. Sykehuset har et av landets mest helautomatiske og effektive blodprøvelaboratorium. Det blir også spennende å se hvordan det kommer til å fungere med avdeling for Barne- og ungdomspsykiatri som nå skal samles på Bærum sykehus.

Veldig bra er også at Venneforeningen fikk sikret et eget 10 års vedlikeholds- og utviklingsbudsjett til Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus uavhengig av byggingen av Drammen nye sykehus. Venneforeningen fikk forhindret fritt salg av sykehusleiligheter. Disse er nå lagt inn i en stiftelse med fortrinn for sykehusansatte. Sykehuset vil også i løpet av året ta i bruk et helt nytt kapell.

Venneforeningen er likevel ikke fornøyd med alt. Vi ønsker tilstedeværende ansvarlige ledere for røntgen avdelingen, blodprøvelaboratoriet og internservice og ikke som nå at disse fjernstyres fra Drammen. Vi ønsker utvidelse av røntgenkapasiteten slik at pasientene slipper å henvises til undersøkelser utenfor sykehuset. Vi ønsker muligheter for å øke kapasiteten for nye funksjoner ved at den kommunale legevakten flyttes ut i egen bygning. Ikke minst ønsker vi utvidelse av parkerings plasser og enklere parkeringsautomater. Vi ønsker også flere gjennomgående bussforbindelser til Bærum sykehus. Venneforeningen ønsker også at det kommer fortgang i å legge høyspentledningene over parkeringsplassen ned i jorden slik at sykehuset kan få ta i bruk sin helikopterplattform. Vi ønsker også en sammenslåing av Bærum sykehus med Martina Hansens Hospital. Skal man endre Foretakene så bør man vurdere å legge ned det regionale foretaket Helse Sørøst som har adresse på Hamar, men som har det meste av virksomheten sin i Oslo. Dessuten går det rykter om at når vesentlige saker skal avgjøres så må man likevel til Departementet som har den endelige styringen. Vi ønsker at de politiske partier utfordres på disse punktene. Ha et godt valg!

John Kjekshus
Leder, Venneforeningen for Bærum sykehus

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!