Utskrift

Brev til styret i Vestre Viken og Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Venneforeningen er bekymret for vedlikeholdsbudsjettet for Bærum sykehus, og sendte i den forbindelse et brev til styret i Vestre Viken HF  og Helse- og Omsorgsminister Bent Høie den 7. juni 2017.

 

Utskrift

Venner av Bærum Sykehus historie

Venneforeningen er i år 25 år gammel.

Dannelsen av venneforeningen kom i kjølevannet av en spontan aksjon utløst av at eieren, den gang Akershus fylkeskommune, påla sykehuset å spare inn flere millioner kroner. Avdelingene for kvinnesykdommer og rehabilitering ble foreslått nedlagt. Sykehuset var i en elendig økonomisk forfatning og tusenvis av pasienter sto på venteliste for undersøkelse og behandling. Resursene i fylkeskommunen var små og det var stor rivalisering mellom sykehusene i Akershus. Slik sett er det det er intet nytt under solen. Irritasjonen var stor, sykehuset var jo knapt 10 år gammelt og veien til Sentralsykehuset i Akershus (SiA) var lang. Man mente som i dag at Bærum sykehus var et fullgodt sentralsykehus-tilbud for Vestre Akershus.

Utskrift

Venner av Bærum sykehus – versus Vestre Viken HF og Helse Sør Øst RHF

I nummer 2/2016 av VBS-Nytt gjenga vi det brevet vi sendte til styret i VVHF.  Likeså det brevet vi forfattet sammen med venneforeningene på Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

 

Hva har skjedd?

Utskrift

Møblene i vestibylen på sykehuset er trukket om

09.02.2017

VBS har i lenger tid forsøkt å få Klinikk for Intern Service i VVHF (Vestre Viken helseforetak) til å finne midler til å pusse opp alle møblene i resepsjonen. Disse er i tekstil, er slitte og vanskelige å holde rene. Penger til vedlikehold av inventar styres ikke av det enkelte sykehus i VVHF, men kommer fra den nevnte avdeling.

Utskrift

Enestående hjertestudie

Forsker på folk som er født i 1950

hjertestudie

Bærum sykehus har startet et unikt forskningsprosjekt for å finne ut hvem som står i fare for å få hjerteflimmer. Alle innbyggere født i 1950 inviteres til en gratis helsesjekk.

Utskrift

Starter screening av tykk- og endetarmskreft

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen.

Helse Sør-Øst RHF setter nå i gang et nasjonalt pilotprogram for screening av tykk- og endetarmskreft som antas å kunne redusere dødeligheten ved denne kreftformen. Pilotene legges til Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Cirka 140 000 personer i alderen 50 og 74 år vil få tilbud om å delta i programmet.

Les mer på Helse Sør-Øst sine hjemmesider

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!