Utskrift

Temamøte april 2019

Åpent temamøte
for alle interesserte

Venner av Bærum sykehus
ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer
velkommen til temamøte

onsdag 3. april 2019, kl. 18.00 - 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus

HVORDAN KAN SYKEHUSENE GJØRE HVERANDRE BEDRE?
KOM OG SI DIN MENING

Utskrift

Årsmøte 2019

Venner av Bærum Sykehus
innkaller herved til Årsmøte
onsdag 3. april 2019 kl 20.00
i Auditoriet på Bærum sykehus 

 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2018
3. Regnskap og revisjonsberetning 2018
4. Fastsettelse av kontingent for 2020
5. Vedtekter for VBS
6. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

 

6. februar 2019

For Styret i VBS

signatur

 

 

 John Kjekshus

Utskrift

Brev til styret i Vestre Viken og Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Venneforeningen er bekymret for vedlikeholdsbudsjettet for Bærum sykehus, og sendte i den forbindelse et brev til styret i Vestre Viken HF  og Helse- og Omsorgsminister Bent Høie den 7. juni 2017.

 

Utskrift

Venner av Bærum Sykehus historie

Venneforeningen er i år 25 år gammel.

Dannelsen av venneforeningen kom i kjølevannet av en spontan aksjon utløst av at eieren, den gang Akershus fylkeskommune, påla sykehuset å spare inn flere millioner kroner. Avdelingene for kvinnesykdommer og rehabilitering ble foreslått nedlagt. Sykehuset var i en elendig økonomisk forfatning og tusenvis av pasienter sto på venteliste for undersøkelse og behandling. Resursene i fylkeskommunen var små og det var stor rivalisering mellom sykehusene i Akershus. Slik sett er det det er intet nytt under solen. Irritasjonen var stor, sykehuset var jo knapt 10 år gammelt og veien til Sentralsykehuset i Akershus (SiA) var lang. Man mente som i dag at Bærum sykehus var et fullgodt sentralsykehus-tilbud for Vestre Akershus.

Utskrift

Venner av Bærum sykehus – versus Vestre Viken HF og Helse Sør Øst RHF

I nummer 2/2016 av VBS-Nytt gjenga vi det brevet vi sendte til styret i VVHF.  Likeså det brevet vi forfattet sammen med venneforeningene på Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

 

Hva har skjedd?

Utskrift

Møblene i vestibylen på sykehuset er trukket om

09.02.2017

VBS har i lenger tid forsøkt å få Klinikk for Intern Service i VVHF (Vestre Viken helseforetak) til å finne midler til å pusse opp alle møblene i resepsjonen. Disse er i tekstil, er slitte og vanskelige å holde rene. Penger til vedlikehold av inventar styres ikke av det enkelte sykehus i VVHF, men kommer fra den nevnte avdeling.

Utskrift

Enestående hjertestudie

Forsker på folk som er født i 1950

hjertestudie

Bærum sykehus har startet et unikt forskningsprosjekt for å finne ut hvem som står i fare for å få hjerteflimmer. Alle innbyggere født i 1950 inviteres til en gratis helsesjekk.

Utskrift

Starter screening av tykk- og endetarmskreft

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen.

Helse Sør-Øst RHF setter nå i gang et nasjonalt pilotprogram for screening av tykk- og endetarmskreft som antas å kunne redusere dødeligheten ved denne kreftformen. Pilotene legges til Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Cirka 140 000 personer i alderen 50 og 74 år vil få tilbud om å delta i programmet.

Les mer på Helse Sør-Øst sine hjemmesider

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!