Utskrift

Velkommen

Publisert 23.05.2015 10:53  |  Endret 05.09.2018 16:12

BS sommer 2007

Vi minner om vårt temamøte og Årsmøte

Torsdag 22 mars kl 1800 i auditoriet på Bærum sykehus
Les mer under "Aktuelt"

 

VBS - Nytt nr 2 / 2018 er nå sendt ut til medlemmene.
Bladet kan du lese i PDF - format HER

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!