Utskrift

Årsmøte 2015

Publisert 21.03.2015 13:21  |  Endret 23.05.2015 11:02

Venner av Bærum sykehus innkaller herved til Årsmøte onsdag 8. april 2015 kl 20.00 i Auditoriet på Bærum sykehus 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2014
3. Regnskap og revisjonsberetning 2014
4. Fastsettelse av kontingent for 2016
5. Vedtekter for VBS
6. Støtte til Blakstad sykehus
7. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

10. februar 2015

For Styret i VBS

signatur

 

 

John Kjekshus


Noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2015:

Årsberetning 2014, Driftsregnskap og balanse 2014, Revisjonsberetning, Kontingenter, Forslag til endring av vedtekter, Støtte til Blakstad sykehus, Valg.

 

 Årsmøtedokumentene kan du også lese her: Årsmøtedokumenter

 

Ta gjerne med familie og venner!!