Utskrift

Velkommen

Publisert 01.10.2019 12:32  |  Endret 01.10.2019 12:32

BS sommer 2007

 

Siste:  FAKE NEWS?

VBS - Nytt nr 2 / 2019 er nå sendt ut til medlemmene.
Bladet kan du lese i PDF - format HER

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!