Utskrift

Velkommen

Publisert 01.10.2019 12:32  |  Endret 28.10.2019 23:18

BS sommer 2007

 

Vi minner om høstens temamøte

Onsdag 6. november kl 1800 - 2000
i auditoriet på Bærum sykehus
Se VBS-Nytt nr. 3 / 2019

 Siste i aktuelt:  FAKE NEWS?

VBS - Nytt nr 3 / 2019 er nå sendt ut til medlemmene.
Bladet kan du lese i PDF - format HER

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!